Breaking News
Home / ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ / ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ

ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਥੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ | ਇਹ ਨੀਤੀ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ |

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਅਤੇ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਰੱਖੀ ਗਈ | ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ | ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਹੈ | ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ | ਹੁ ਣ ਲੰ ਮਾ ਸ ਮਾਂ ਆ ਸ ਟ੍ਰੇ ਲੀ ਆ ਰ ਹਿ ਸ ਕ ਣ ਗੇ ਮਾਂ ਬਾ ਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *